Schedule

more than 150 classes per week

Problemen met het rooster? Klik hier om hem in een nieuw venster te openen

   Lesrooster

Problemen met het rooster? Klik hier om hem in een nieuw venster te openen

 Lesrooster

Problemen met het rooster? Klik hier om hem in een nieuw venster te openen

JOIN THE KENSHO FAMILY